2022 LGS OTURUMU NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 5 Haziran'da düzenlenecek.

Sınavın birinci oturumu 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak ve Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak. 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru yöneltilip 80 dakika süre verilecek.

LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS adayları sınava eğitim gördükleri okullarda girecek.

LGS'YE KATILIM ZORUNLU MU?

LGS başvuruları MEB tarafından otomatik olarak yapılıyor. Ancak öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmuyor.

ÖĞRENCİLER SINAVA GİDERKEN YANLARINDA NELER BULUNDURMALI?

LGS ye girecek öğrenciler yanlarında; 

Geçerli olan kimlik belgelerini veya geçerlilik süresi devam eden pasaport bulundurması gerekmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.

Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecek.

ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN NE TÜR İŞLEMLER UYGULANACAK?

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç-gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir.

Bireysel durumlarına göre okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik salonlarda sınava alınma, 20 dakika ek süre tanınması gibi ek şartlar söz konusu olabiliyor.

SINAVDA 15 DAKİKA KURALI UYGULANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın başlamasından itibaren öğrenci için 15 dakika süre belirledi.

Birinci oturum 09.30’da ve ikinci oturum 11.30’da başlayacak. Sınav başladıktan 15 dakika sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacak.

Öğrenciler sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında sınav salonundan çıkamayacak.

SINAV SORULARINA VE SINAV SONUÇLARINA NEREDEN İTİRAZ EDİLECEK?

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek.

İtirazların incelenebilmesi için Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, 30 TL ücret yatırılması gerekiyor.

Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacak.

SINAVDA HANGİ KONULARDAN SORULAR ÇIKACAK?

Öğrenciler 8’inci sınıfın tüm ünite ve konularından sorumlu olacaklar.

LGS sınavı; öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç becerileri ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanacak.

16 günlük tatil başladı 16 günlük tatil başladı

MÜCBİR SEBEPTEN BAŞKA İLLERDE BULUNAN ÖĞRENCİLER NE YAPMALILAR?

Nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi durumlardan başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine 31 Mayıs 2022 tarihine kadar başvuru yapacaklardır.

Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini 27 Mayıs 2022 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Başkonsolosluklarından alacak ve onaylatacaklardır.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022’de www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.

Editör: Türkiye Kulisi