Grant Holder / İmtiyaz Sahibi 
Arz Global Danışmanlık A.Ş

News Director / Editor in Chief
Oğuz Güler [email protected]

Editors / Editörler
Sadık Hikmetoğlu  / Osman Kurnaz / Merve Köroğlu / Tayfun Yücel 

chief representative/Aksaray Baş Temsilcisi

Hilmi Alper

Social Media Specialist / Sosyal Medya Uzmanı
Tayfun Yücel 

Software Tech Support / Yazılım ve Teknik Destek
TE Bilişim

Air Broadcasting Consultant / Hava Yayıncılığı Danışmanı 
Kemal Aydın 

Legal Advisers / Hukuk Danışmanı 
Akif Şener 

Central Office / Yönetim Yeri
Maslak Mah AOS 55.Sok 42 Maslak A.Blok Sit. No: 2/25 Sarıyer/İstanbul

Communication / Telefon
+90 212 477 85 31

E-Posta ve Reklam Rezervasyon
[email protected]