Yeni Asır'dan Hazal Ateş'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile deprem bölgesinde ekonomik hayatın yeniden canlanması için avans ödemeleri, esnafa ücretsiz belge hizmeti, sanayi sicili başta olmak üzere bir dizi yeni adım atıldı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından OHAL ilan edilen illerde Sanayi Sicil Kanunu kapsamında belirtilen süreler üç ay durduruldu.

Depremde zarar gören esnaftan 31 Aralık 2023 tarihine kadar, esnaf sicil müdürlüklerinde yapacakları tescil, terkin, tadil, sicil tasdikname işlemlerinden de harç ile sicil gazetesi ilan ücreti de alınmayacak.

Bu illerde Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ve depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlardan, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarınca düzenlenecek belgeler için ücret alınmayacak.

VERGİDEN MUAFİYET

11 Şubat itibariyle kamu personeline yapılan aylık ve ücret ödemeleri, ilgililerin depremde yaşamını yitirmeleri durumunda geri alınmayacak.

Torba Kanun kapsamında da depremde ölenlerin mirasçılarına veraset yoluyla intikal eden mallar ile bunların eşine, çocuklarına, anne ve babasına işverenlerce yapılan yardımlar, veraset ve intikal vergisinden istisna tutuldu.

Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu kapsamında faaliyet gösteren odalar, birlikler, federasyonlar Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ile Kooperatifler Kanunu kapsamında faaliyet gösteren kooperatif ve üst kuruluşları OHAL süresince, afet bölgesindeki illerde yönetim kurulunca alınacak kararla ayni veya nakdi yardım yapabilecek.

YERLEŞİM YERİNİ DEĞİŞTİREN HAK KAYBINA UĞRAMAYACAK

Deprem sonrası yerleşim yerini değiştiren kişilerin haklarının korunmasına ilişkin de düzenleme yapıldı.

Buna göre, afet bölgesi kabul edilen yerlerde, bu tarih itibarıyla yerleşim yeri bulunan kişilerin yerleşim yerini değiştirmesi halinde, bu kişilere deprem dolayısıyla tanınan haklar kayba uğramayacak.

Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına mayıs ayında zam yok Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına mayıs ayında zam yok

Depremde vefat edenlerin mirasçılarına, sigorta ve emeklilik şirketlerince ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nden yapılan ödemelerden de gelir vergisi kesintisi yapılmayacak. Konutlarını depremzedelere bedelsiz olarak açan ev sahipleri vergi ödemeyecek.

EMSAL KİRA BEDELİ UYGULANMAYACAK

Meclis'te kabul edilen yapılandırma kanunu kapsamında da depremzedeler için bazı düzenlemeler yapıldı. Buna göre, sahibi oldukları konutları depremden etkilenen vatandaşlara bedelsiz olarak tahsis eden konut sahipleri için emsal kira bedeli uygulanmayacak.

Tutulması, muhafazası ve ibrazı zorunlu defter, belgeleri depremde zayi olan mükellefler için yetkili mahkemeye başvuru süresi 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıldı. Bu belgenin il veya ilçe idare kurullarından alınabilmesine imkân sağlandı.

Editör: Türkiye Kulisi