Aksaray polisi gece gündüz denetimlerini sürdürüyor Aksaray polisi gece gündüz denetimlerini sürdürüyor

AKSARAY VALİLİĞİ VE BAĞLI KAYMAKAMLIK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA 300 KİŞİLİK TYP DÜZENLENECEKTİR.

Türkiye İş Kurumu tarafından; ihtiyaç görülmesi halinde kamu hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere Toplum Yararına Programlar (TYP)  düzenlenmektedir.
Bu çerçevede; Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile Aksaray Valiliği ve bağlı
Kaymakamlıklar iş birliğinde; Aksaray Valiliği ve İlçe Kaymakamlıklarının hizmet alanlarında, kamu 
hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla 08/05/2024-31/10/2024 tarih aralığında gerçekleştirilecek, toplam 300 kişilik Toplum Yararına Programlar düzenlenecektir. Asıl katılımcılar ve asıl katılımcı sayısı kadar yedek katılımcı adayı noter kurası ile belirlenecektir. Kuradan, asıl olarak çıkan katılımcılardan görevine başlamayanların yerine yedek kura sırasına göre katılımcı göreve davet edilecektir. Noter kurası yer ve zamanı ilan 
başvuru ekranında yer alacağı gibi, Kurumların sosyal medya hesaplarında da yayımlanacaktır. Katılımcı adayları  izleyici olarak kuraya katılabilecektir. Başvuranlar noter kurasını takip edebileceği gibi, kura sonucu belirlenen asil 
ve yedek katılımcı listeleri Kurumların duyuru panolarında ve sosyal medya hesaplarında yayımlanacaktır.
BAŞVURU TARİHLERİ (22-26 Nisan 2024)
Toplum Yararına Programa başvurular 22/04/2024 – 26/04/2024 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlükleri
ve Hizmet Merkezleri, e-Devlet, İŞKUR e-şube ( www.iskur.gov.tr ) veya ALO-170 iletişim hattı
üzerinden yapılabilecektir.
TYP BAŞVURU VE KATILIM ŞARTLARI
TYP’ye başvuracak katılımcı adaylarının; İŞKUR’a kayıtlı olmaları, programa başvuru ve program 
başlangıç tarihlerinde işsiz olmaları ve program süresince başka bir iş yerinde sigortalılıklarının 
bulunmaması, en az 18 yaşını tamamlamış olmaları, herhangi bir öğretim kurumunda öğrenci olmamaları (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç), emekli ve malul aylığı almamaları gerekmektedir. Ayrıca TYP talep tarihinden  önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı ve yan kuruluşlarının 
çalışanı olan kişiler programdan yararlanamazlar.
Ayrıca; 
1)Bir kişi aynı gün başvuruları başlayan TYP’lerden yalnızca birisine başvurabilecektir.
2)Bir kişi 27.09.2017 tarihinden itibaren en fazla 9 ay süreyle TYP’lerden yararlanabilecektir.
3) TYP’lere;
• Adrese Kayıt Sistemine göre (AKS) aynı adreste oturan kişilerden yalnızca biri katılabilir.
• Adres Kayıt Sistemine göre (AKS) aynı adreste oturan kişilerden şartları sağlayan herkes başvuru 
yapabilecek, ancak AKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit  komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşması 
halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamayacaktır. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu  yaşam alanlarında ikamet edenler ve 6284 sayılı Kanun kapsamında kimlik bilgileri gizlenenler için bu şart aranmaz. •Aynı adreste ikamet eden kişilerin listelerde isimlerinin olması halinde; başvuranlardan Kuruma kayıt  tarihi daha eski olana öncelik tanınacaktır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı 
büyük olan söz konusu TYP’ye katılacaktır.
•TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP’nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olanlar ve Güvenlik sorgusu sonucu olumsuz çıkanlar programa başlamış olsalar dahi programdan çıkarılırlar.İlgililere ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür

Editör: Hilmi Alper