Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği" kapsamında çevresel gürültünün kontrolü ve yönetimine ilişkin uygulamalar belirlenerek müzik yayını yapan iş yerleri ve deniz araçlarına yönelik güncelleme yapıldı.

Düzenlemeyle Müzik Yayın İzin Belgesine ilişkin iş ve işlemlere yönelik usul ve esaslar hazırlandı.

Buna göre, müzik yayını yapan iş yerleri ve deniz araçları için varsa iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, turizm işletme belgesi, vergi levhası örnekleri, imza sirküsü veya vekaletname ile akustik rapor gibi bilgiler ve müzik yayın izni başvuru dilekçesi il müdürlüğüne teslim edilecek.

Çevresel Gürültü Mevzuatı hükümlerine uyulacağı ve gerekmesi halinde ilave gürültü kontrol tedbirlerinin alınacağı konusundaki taahhütnamenin de il müdürlüğüne teslim edilmesi gerekecek.

Bakanlıktan yeterlik belgesi almış firmalar tarafından basılı ve elektronik ortamda hazırlanan akustik raporun bir nüshası, denetimlerde ibraz edilmek üzere iş yerlerinde ve deniz araçlarında muhafaza edilecek ve Bakanlıkça belirlenen web uygulamasına yüklenecek.

Sunulan bilgi ve belgelerin, gerektiğinde sahada inceleme ve değerlendirme çalışmaları eşliğinde il müdürlüğü tarafından değerlendirilmesi yapılacak.

Müzik yayın izin belgesinin geçerlilik süresi 3 yıl olacak

Müzik yayınlarına ilişkin raporun uygun bulunması halinde, başvuru sahibine uygunluğu bildirilecek.

Müzik yayın izin belgesi ücretinin döner sermaye hesabına yatırılmasının ardından, il müdürlüğü tarafından belge verilecek.

Uygun bulunmaması halinde başvuru dosyası gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine iade edilecek ve uygunsuzlukların giderilmesini müteakip tekrar başvuru yapılabilecek.

Müzik yayın izin belgesinin geçerlilik süresi 3 yıl olacak. Bu sürenin sona ermesinden en az 6 ay önce müzik yayın izninin yenilenmesi için başvuru yapılması gerekecek.

Müzik yayın iznine tabi olmayan kuaför, market, kahvehane, spor salonu, pastane gibi iş yerleri, çevresel gürültü oluşturmayacak şekilde faaliyetlerini sürdürebilecek. Aynı takvim yılı içinde 3 defa yönetmelik hükümlerinin ihlalinin tespiti halinde, il müdürlüğünce müzik yayın izni iptal edilecek, bu iş yerleri ve deniz araçları, ancak 2 takvim yılından sonra müzik yayın izni için başvuruda bulunabilecek.

Müzik yayınına 5 gün düzenlemesi

Müzik yayını yapan iş yerlerinden kaynaklanan ve hava yoluyla yayılan veya ortak bölme elemanları, ara döşemeler, tavan veya bitişik duvarlar aracılığıyla kullanımlara iletilen gürültü düzeyi ile ilgili olarak çevresel gürültü ölçüm metotlarının nasıl uygulanacağı da yönetmelikteki güncellemeyle belirlendi.

95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Açık havada, geçici süre ve sınırlı zamanda yapılan konser, festival gibi açık hava faaliyetleri, 10.00- 01.00 saatleri arasında, müzik yayını yapan iş yerleri için getirilen sınır değerleri sağlayacak şekilde, en fazla peş peşe 5 gün düzenlenebilecek. Bu sürelerin aşılması durumunda müzik yayını yapan iş yerleri için getirilen hükümlere tabi olunacak.

Bu tür etkinlikler için yıllık azami etkinlik sayıları, bu etkinliklere izin verilen alanlara ilişkin stratejik gürültü haritaları dikkate alınarak, il mahalli çevre kurulunda şikayete konu olmayacak şekilde belirlenecek.

Editör: Türkiye Kulisi