Maske cezalarının iadesinin kararlaştırılmasının ardından başvuru formu ayrıntısı vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan açıklamayla birlikte, maske cezalarının nasıl geri alınacağı ve başvuru formunun nasıl doldurulacağı belli oldu.

Milyonluk araçlar yedieminde çürüyor Milyonluk araçlar yedieminde çürüyor

Maske cezaları iade edilecek mi, nasıl geri alınacak? Maske cezalarının iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur? - 2

MASKE CEZALARI İADE EDİLECEK Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğde, koronavirüs salgının ilk kez görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden 9 Kasım 2022 tarihine kadar geçen dönemde, tahsil edilen cezalardan vazgeçildiği bildirildi.

Tebliğde, salgının yayılmasını önlemeye dönük idari yaptırımlar kapsamında, aykırı fiiler nedeniyle tahsil edilen cezalarla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin 5 Nisan 2023 tarihli kararı hatırlatıldı. "Tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez" hükmünün Yüksek Mahkeme tarafından iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Buna göre; Koronavirüs döneminde kesilen maske cezaları vatandaşlara geri iade edilecek.

Maske cezaları iade edilecek mi, nasıl geri alınacak? Maske cezalarının iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur? - 3

MASKE CEZALARI NASIL GERİ ALINACAK?

Ödenen cezalar, tahsilatı yapan idari birime 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılacak başvurunun ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek usul ve esaslara göre iade edilecek.

Tahsil edilen para cezalarının iadesiyle ilgili başvuru formu da Resmi Gazete ekinde yer aldı.

Maske cezaları iade edilecek mi, nasıl geri alınacak? Maske cezalarının iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur? - 4

CEZALARIN İADESİ İÇİN BAŞVURU FORMU NASIL DOLDURULUR?

İşte maske cezalarının iadesi için doldurulacak olan başvuru formunun adımları;

Maske cezaları iade edilecek mi, nasıl geri alınacak? Maske cezalarının iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur? - 5

1. ADIM

İdari para cezasının ödemesi vergi dairesine yapılmış ise ilgili vergi dairesinin adı, vergi dairesi dışındaki muhasebe birimine yapılmış ise ilgili muhasebe biriminin adı yazılacaktır.

Maske cezaları iade edilecek mi, nasıl geri alınacak? Maske cezalarının iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur? - 6

2. ADIM

T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan yabancı gerçek kişilerde yabancı kimlik numarası yazılacaktır.

Maske cezaları iade edilecek mi, nasıl geri alınacak? Maske cezalarının iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur? - 7

3. ADIM

İadesi talep edilen idari para cezasına ilişkin bilgiler başvuru sahibinde bulunması halinde doldurulacaktır. Ayrıca, iadesi talep edilen idari para cezasına ait idari yaptırım karar tutanağı ve ödeme belgesinin başvuru sahibinde bulunması halinde birer örneği dilekçeye eklenecektir.

Editör: Türkiye Kulisi