Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlere göre 1 Ocak'tan itibaren birçok yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

İşte yürürlüğe giren düzenlemeler...

Yılbaşından itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeler - 2

TEKELLEŞMENİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren önemli düzenlemelerin başında, e-ticaret sektörünü düzenleyen Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun geliyor.

Kanunla, elektronik ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilerek pazara yeni aktörlerin girişinin kolaylaştırılması, pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesinin sağlanması amacıyla ölçekler de dikkate alınarak e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve e-ticaret hizmet sağlayıcılara yönelik düzenleme yapılıyor.

Yılbaşından itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeler - 3

KONAKLAMA VERGİSİ

Yılbaşında, yüzde 2 oranında uygulanacak konaklama vergisi de yürürlüğe girdi. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetleri konaklama vergisine tabi olacak.

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler de bu verginin kapsamında yer alacak.

Yılbaşından itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeler - 4

YETKİ BELGESİ ŞARTI

1 Ocak 2023 itibarıyla artık kuyumcu esnafının ticari faaliyetlerine devam edebilmesi için yetki belgesine sahip olmaları gerekiyor.

Yetki belgesi, kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilecek.

Yılbaşından itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeler - 5

EĞLENCE VERGİSİ

Sinema, konser, spor müsabakası ve at yarışları izleyicilerinin bilet bedeliyle birlikte ödedikleri yüzde 10'luk eğlence vergisi, 1 Ocak 2023'ten itibaren alınmayacak.

Gelirini beyan etmeyenlere pişmanlık imkanı Gelirini beyan etmeyenlere pişmanlık imkanı

Yılbaşından itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeler - 6

1 GÜNLÜK TATİL UYGULAMASI

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının bir günlük tatil uygulaması 1 Ocak itibarıyla başladı.

Tatil günü olarak pazar öne çıkarken tatil hakkı tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşmasının önlenmesi öngörülüyor.

Yılbaşından itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeler - 7

BİRLEŞİK KRALLIK İLE TİCARETTE YENİ DÖNEM

Birleşik Krallık ile ticarette, 1 Ocak itibarıyla CE işaretinin yerini UKCA düzenlemesi aldı. Bu bölgeye ihracat yapacak firmaların, UKCA belgelerini ürünlerine iliştirmesi önem taşıyor.

Yılbaşından itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeler - 8

YENİLENEBİLİR ENERJİ KARARI

Yılbaşından itibaren, toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük tüm binaların kullandığı enerjinin en az yüzde 5'inin güneş enerjisi paneli, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması gerekecek.

Yılbaşından itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeler - 9

FUAR KATILIM TEŞVİĞİ

İhracatçılara gelecek yıl yaklaşık 2 milyar lira yurt dışı fuar katılım desteği sağlanacak.

İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yurt dışı fuar destekleri 1 Ocak'tan itibaren daha da etkin hale getirilecek. Kararla, hedef ülke/hedef sektör ayrımı yapılmadan tüm ülkelerde fuara katılım sağlanacak. Mikro/küçük işletmelerin fuar katılımına ilişkin harcamalarının yüzde 75 desteklenmesi ve daha fazla sayıda fuara katılımlarının teşvik edilmesi suretiyle yurt dışı fuar desteklerinin tabana yayılması hedefleniyor.

Yılbaşından itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeler - 10

MÜKELLEFLERE E-DEFTER ZORUNLULUĞU

2021 yılı vergi dönemleri içinde cirosu 4 milyon lira ve üstü olan gerçek ve tüzel mükelleflerin, 1 Ocak 2023 itibariyle e-defter uygulamasına geçmesi gerekiyor.

2021 yılı cirosu 1 milyon lira ve üstün olan gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal ve hizmet satışını gerçekleştiren mükellefler de 1 Ocak'ta uygulama kapsamına girdi.

Editör: Türkiye Kulisi