TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Mart 2023 sonuçları açıklandı.

TÜRK-İŞ araştırmasının 2023 Mart ayı sonucuna göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 9 bin 591,13 TL’ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 31 bin 241,48 TL’ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 12 bin 469,98 TL’ye yükseldi.

Kripto paralarda yaprak dökümü Kripto paralarda yaprak dökümü

TÜRK-İŞ’in verilerine göre “mutfak enflasyonu”ndaki değişim Mart 2023’te şöyle: Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,76 oranında gerçekleşti. İki aylık değişim oranı yüzde 17,96 tespit edildi. Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 94,62 oldu. On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 114,03 olarak hesaplandı.

Editör: Türkiye Kulisi