Kiracının anahtarı teslim etmeden evi terk etmesi durumunda ev sahibinin, konut dokunulmazlığının ihlali suçunu işlemeden, adli yollara başvurarak eve giriş yapması gerekir.

Kiracının habersiz evi terk etmesi halinde ev sahibi eve giremez.

Ev sahibinin herhangi bir izin olmadan eve girmesi, konut dokunulmazlığının ihlali suçunu oluşturur.

Çünkü ev sahibi, kira sözleşmesini imzalamakla birlikte konutu kullanma hakkını kiracıya devretmektedir.

Dolayısıyla, kiracı evi terk etmiş olsa da sözleşme devam ettiği için eve girilemez. Fakat kiracı sözleşmeyi feshettiğini belirterek evi terk etmişse bu durumda eve girilebilir.

Kiracının Anahtarı Teslim Etmeden Evi Terk Etmesi Durumunda Ne Yapılmalı?

Kiracının anahtarı teslim etmeden evi terk etmesi halinde, kira bedeli de ödenmeyeceği için bu bedellere dayanarak tahliye talepli icra takibi başlatılmalıdır.

Kiracı kira bedelini ödüyorsa ve evde bulunmuyorsa ev sahibinin sırf bu sebepten eve girme veya evin kilidini değiştirme hakkı bulunmamaktadır.

Zira kira ilişkisi devam ederken konutu kullanma hakkı kiracıya aittir.

Haksız Çıkarılan Kiracıya Tazminat Hakkı Haksız Çıkarılan Kiracıya Tazminat Hakkı

Kira ilişkisi devam ederken kiracının evde bulunmadığı (yazlığa, misafirliğe, tatile gittiği) durumda ev sahibinin eve girmesi, konut dokunulmazlığını ihlal suçunu oluşturur.

Ayrıca kiracının  kirayı ödemeden evi terk etmesi halinde, kira borcunun devam edeceği bilinmelidir.

Örneğin; sözleşmenin 5. ayında evi terk eden kiracının borcu, ödemediği her ay eklenerek artacaktır. Bu nedenle, ev sahibinin sadece tahliye hakkı değil alacak hakkı da ortaya çıkacaktır.

Evde Kiracının Eşyaları Varsa

Kiracının anahtarı teslim etmeden evi terk etmesi ve evde eşyalarını bırakması durumunda, kiracı kira bedelini ödemediği takdirde tahliye talepli icra takibi başlatılmalıdır.

Bu yolla icra süreci başlayacağı için, resmi makamlarca kiracının tahliyesi sağlanabilecek ve evdeki eşyalar da çıkartılabilecektir. 

Ancak ev sahibi, kesinlikle kendi başına evde bulunan eşyaları dışarıya atmamalı veya bunlara zarar vermemelidir.

Zira kira ilişkisi sürdüğü müddetçe, ev sahibinin kendi başına eve girmesi konut dokunulmazlığının ihlali suçunu oluşturacağı gibi eşyaları atması veya eşyalara zarar vermesi de mala zarar verme suçunu oluşturacaktır.

Kaynak: Mıhcı Hukuk Bürosu

Editör: Türkiye Kulisi