Gazete Vatan'dan Alican Yıldırım'ın haberine göre, kira artış oranına yüzde 25 üst sınırı getirildi. Fakat kimi ev sahiplerinin bu kurala uymaması kiracı ve ev sahiplerini karşı kaşıya getirdi.

Mahkemeler kiracı ve ev sahibi davalarıyla doldu taştı. Öte yandan Avukat Cansen Erdoğan kiracıların hangi durumlarda ev sahiplerinden tazminat talep edebilecekleriyle ilgili detaylar aktardı.

"HAKSIZ EV SAHİBİ KİRACIYA TAZMİNAT ÖDEYECEK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cansen Erdoğan, ev fiyatlarındaki orantısız artışın ev sahipleriyle kiracıları karşı karışa getirdiğinin altını çizerek, "Ev sahipleri kiracıları türlü bahanelerle evden çıkarmaya başladı. Gayrimenkul fiyatlarındaki yüksek artışlar ve kira bedellerinin yüksek oluşu, kiracı ve kiralayan arasında ciddi oranda ihtilafa sebebiyet vermektedir.

Öyle ki hukuk mahkemelerinde görülen davaların ciddi bir çoğunluğunu kira davaları oluşturmaktadır. Hal böyle olunca artan yüksek kiralar karşısında, ev sahipleri mevcut kiracıları evden çıkararak daha yüksek meblağlara kiraya verme eğilimine girmişlerdir. Haksız ya da mesnetsiz tahliyeler karşısında da ev sahiplerinin kiracıya tazminat ödeme yükümlülüğü getirilmiştir." şeklinde konuştu.

BUNU YAPAN EV SAHİBİ YANAR

Erdoğan, ev sahibinin kiracıya tazminat ödemesi haller hakkında bilgi vererek, "Buna göre, içinde yerleşik kiracı olan konut ya da iş yerini satın alan yeni malik, satın aldığı tarihten itibaren bir ay içinde kiracıya ihtar göndererek, kiracının altı ay sonra işbu meskenden çıkmasını talep edebilir.

Kira sözleşmesinin süresi henüz sona ermediği hâlde oturduğu konutu ya da iş yerini boşaltmak zorunda kalan kiracı, aralarındaki kira sözleşmesinin süresi bitmeden taşınmazı satarak mağdur olmasına sebep olan eski malikten tazminat talep edebilir. Yaptığı masraflar ve gelir kayıplarını da önceki malikten isteyebilir." şeklinde konuştu.

'AKRABAM GELECEK' DİYE EVDEN ÇIKARMAK İSPAT GEREKTİRİYOR

Kiracıya tazminat hakkı getiren diğer durumlardan da bahseden Erdoğan, "Bundan başka Borçlar Kanunun 350.maddesine göre kendisinin, eşinin, alt veya üst soyunun ya da kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut ya da işyerine ihtiyaçları olması halinde dava yoluyla kiracının tahliyesi talep edilebilir. Ancak bunun için ihtiyacın gerçek olması ve ispatlanması gerekir. Ev sahibi kiracıyı haklı neden olmaksızın tahliye etmişse kiracının bu haksız tahliye sebebiyle ev sahibinden tazminat hakkı vardır." ifadelerini kullandı. 

ÖNCELİK EVDEN ÇIKARILAN KİRACININ

Tadilat sebebiyle evden çıkarılan kiracının tadilat bittikten sonra eve geri gelme hakkı olduğunun altını çizen Erdoğan, "Yine kiralanan taşınmaz, esaslı bir onarım, tamirat geçirecek ve bu süreçte taşınmazın kullanılması mümkün olmayacak ise kiraya veren, kira sözleşmesini dava yoluyla sona erdirerek kiracının tahliyesini talep edebilir.

İyi Bir Emlak İlanı Nasıl Olmalı? İyi Bir Emlak İlanı Nasıl Olmalı?

Kiralanan mesken, yeniden inşa veya imar amacıyla boşaltıldıktan sonra eski haliyle, haklı bir sebep olmaksızın üç yıl geçmedikçe eski kiracı dışındaki bir kişiye kiralanamaz. Aksi takdirde ev sahibinin kiracıya karşı tazminat sorumluluğu doğar." dedi.

Editör: Türkiye Kulisi