Kira Gelir Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Kira geliri elde eden mülk sahipleri tarafından her yıl mart ayında Maliye Bakanlığı'na beyanname veriliyor.

Buna göre; Mükelleflerin, 1 Ocak-31 Aralık dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için mart ayının 1'inci gününden 31 Mart son günün akşamına kadar beyannamelerini vermeleri gerekiyor.

Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

Kira Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?  

Ödenmesi gereken vergi tutarı hesaplanırken öncelikle konut kira gelirleri toplamından istisnaya tabi olan kısımlar çıkarılır.

Kalan kısım için yapılan giderler tespit edilerek matrahtan düşülür ve kalan kısmın girdiği dilimlere göre ödenmesi gereken gelir vergisi hesaplanır.

Yıllık beyanname verilmesi nedeniyle ek olarak bir de damga vergisi ödenmektedir.

Kimler Kira Geliri Beyan Etmek Zorunda?

Mükellefler 2023 yılı için, 1 Ocak-31 Aralık 2022 dönemi konuttan 9 bin 500 bin lira, iş yerinden ise 70 bin liranın üzerinde kira getirisi sağlamışsa kira gelir beyannamesi vermesi gerekiyordu.

Kira Gelir Beyanı Nasıl Yapılır?

Vatandaşlar internette "www.gib.gov.tr" adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi"ne giriş yapıp hazırlanan beyanları onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebiliyor. 

Haksız Çıkarılan Kiracıya Tazminat Hakkı Haksız Çıkarılan Kiracıya Tazminat Hakkı

Hazır Beyan Sistemi'ne 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor.

Ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesinde de bu işlem yapılabiliyor. 

Kira Gelir Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeniyor.

Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart, ikinci taksitin 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Mükellefler, vergilerini İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden ödeyebiliyor.

İnternet kullanamayan veya vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üzeri mükellefler, okuma yazma bilmeyenler ile engelli ve hastalar "444 0 189" numaralı Vergi İletişim Merkezi'nden yardım isteyebiliyor.

Bu kimselere randevu sistemine göre Hazine ve Maliye Bakanlığından bir memur yardımcı oluyor.

Yıllık beyanname verme konusunda mükellefler GİB'in çağrı merkezi "Vergi İletişim Merkezi"ni (VİMER-189) arayarak her türlü bilgiyi alabiliyor.

Kira Gelir Vergisi Ödemeyen Ne Kadar Ceza Öder?

Kira gelir beyanını zamanında vermeyenler, beyan edilmeyen kira geliri tutarı üzerinden gelir vergisi hesaplanmak suretiyle verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası ile karşılaşacakları gibi istisnadan da faydalanamıyor.

Zamanında beyan edilmeyen ve ödenmeyen vergi için aylık gecikme faizi ödemek zorunda kalıyor. Ayrıca beyanname verilmemesi nedeniyle iki kat ve birinci derecede usulsüzlük cezası uygulanıyor.

Editör: Türkiye Kulisi