Gelir vergisi yasasında yer alan istisna ve indirim fiyatları belli oldu.

2022 yılı için 9 bin 500 lira olan kira gelirindeki istisna tekrar değerleme meblağı oranında artırıldı.

Mesken sahipleri elde ettikleri kira gelirini bir sonraki yıl beyan ederek vergilerini ödüyorlar.

2022 yılında mesken sahiplerinin elde ettikleri kira geliri toplamda 9 bin 500 lirayı aşıyorsa aşan kısmı için mart ayında beyanname vermek zorundalar.

Kirada Artış Enflasyonu Solladı Kirada Artış Enflasyonu Solladı

Aylık bazda 791 liranın üstünde kira geliri elde ediliyorsa bu gelirin üstündeki gelir için beyanname verilecek.

Kira gelirinin aylık elde edilmesi kaidesi bulunmuyor. Şayet mesken mart ayında 950 lira kiraya verilmişse 10 ay boyunca elde edilen kira geliri 9 bin 500 liraya geliyor. Yeniden beyanname verilmesine gerek yok.

Ancak haziran ayında 5 bin liraya kiraya verilen mesken için elde edilen 30 bin liranın 9 bin 500 lira istisna sonu aşıldığı için 20 bin 500 lira için beyanname verilmesi gerekecek.

2023 yılı içinde hudut 21 bin liraya çıkarıldı. Aylık bin 750 liraya oturulan bir mesken için yıllık bazda kira geliri 21 bin liraya denk geliyor.

Bu durumda yıllık hudut geçilmediği için gelecek yıl yani 2024 yılında beyanname verilmesine gerek olmayacak.

Lakin bu yıl 5 bin lira kiraya verilen bir mesken için yıllık bazda elde edilen 60 bin liranın 21 bin lirası istisna meblağı olacak, kalan 39 bin lira için beyanname verilmesi gerekecek.

Kıymet artış karlarındaki 25 bin lira istisna fiyatı 55 bin lira olarak belirlendi. Örneğin, sahip olunan gayrimenkullerin iktisap tarihinden itibaren 5 yıldan evvel satılması halinde bu satış nedeniyle elde edilen çıkarlar bedel artış çıkarı olarak vergilendiriliyor.

Kıymet artış çıkarlarının beyan edilip edilmeyeceği ise istisna meblağının altında kalıp kalmadığına bağlı. 2023 yılında elde edilen kıymet artış yararının 55 bin lirayı aşması halinde beyanname verilecek fakat 55 bin lira istisna fiyatı beyan edilen gelirden düşülecek.

Editör: Türkiye Kulisi