Emlak Danışmanı Yetki Belgesi Nedir?

Gayrimenkul danışmanlığı veya genel olarak emlakçılık adı ile bilinen meslek temsilcilerinin Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında bazı şartları yerine getirmesi zorunlu hale gelmiştir.

İşletme sahiplerinden istenen yetki belgesinin yanı sıra firma bünyesinde çalışan emlak danışmanı personelin de yeterlilik belgesi sahibi olması gerekir. Emlak Danışmanı Yetki Belgesi bu kapsamda sahip olunması gereken bir belgedir.

Yetki belgesi, taşınmaz mallar devredileceği zaman gerekli olan ve tüzel kişiliklerden istenen bir evraktır.

Emlak alım satımı ile ilgili olarak çalışan kişilerin mesleki yeterlilik belgesine sahip olması durumunda gayrimenkul alım satımı için yeterlilik sahibi olduğu anlaşılır.

Temsilci olma sıfatı ile yetki belgesine sahip olanlar gayrimenkulü tüzel kişiler adına satabilir veya kiralayabilir.

Emlak Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

Emlak Mesleki Yeterlilik Belgesi Alma işlemleri için MYK Kurumu’nun yetkilendirdiği kuruluşlara başvurmak gerekmektedir.

Mesleki yeterlilik belgesi için Rehber Akademi Belgelendirme bağlantısından ve 0555 178 48 40 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz...

Emlak Mesleki Yeterlilik Belgesi Seviye 5

Şahıs işletmeleri söz konusu olduğunda işletme sahibinin sahip olması gereken belgelerden biri de Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 olmaktadır.

Bunun yanı sıra sermaye şirketlerinde yetkili kişiler ve şubelerde ise şube müdürü bu belgeyi almış olmalıdır.

İşletmede çalışan ve pazarlama ile birlikte satış departmanında görev alan kişilerin de 4. Seviye emlak danışmanı mesleki yeterliliğine sahip olduğunu gösteren bir belgeye gereksinimi vardır.

Bunun yanında bu kişiler orta öğretim ya da yüksek öğretim kurumlarında verilen taşınmaz ticareti alanına yönelik bir eğitim aldıklarında ve mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartına tabi olmayacaklardır. Emlak Belgesi ile gayrimenkulleri ilgilendiren konularda emlak ofislerinin çalışması gerekmektedir.

Yabancıya Konut Satışında Alt Sınır Yükseldi Yabancıya Konut Satışında Alt Sınır Yükseldi

MYK Belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nunu yetkilendirdiği belgelendirme kuruluşlarından alınması gereken belgedir. MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlıdır. Bu kurum aracılığı ile de emlak mesleki yeterlilik belgesi alma koşullarının neler olması gerektiği açıklığa kavuşturulur.

Emlak ve Danışmanlık Kursu aracılığı ile 5 Haziran 2018 tarihinden önce Gayrimenkul Danışmanlığı Belgesi almak koşulu ile bu faaliyetlerine devam eden kişilerin sertifikalarının MEB onaylı olması şartı aranmaktadır.

Emlak Belgesi Alma işlemleri için geçmişte Halk Eğitim Merkezleri, Millî Eğitim Bakanlığı’nın yetkilendirdiği meslek odaları aracılığı ile en 100 saatlik emlak danışmanlığı kurs bitirme belgesi almışlarsa bu belgeler geçerli olacaktır. Buna ek olarak Sorumlu emlak danışmanı seviye 5 belgesi alınması da gerekmektedir.

İşletmeler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenmekte olup yetki belgelerinin olmaması durumunda ise ruhsat alamayacaklardır. Çalışma ve işletme ruhsatı alabilmek için işletmelerin bu şartları yerine getirilmesi zorunludur. İşletmelerin kanuna aykırı hareket etmesi durumunda ise idari para cezası ile cezalandırılmaları söz konusudur.

Mesleki yeterlilik belgesi ve 100 saatlik emlak danışmanlığı kurs bitirme belgesi için Rehber Akademi Belgelendirme bağlantısından, 0555 178 48 40 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz...

Editör: Türkiye Kulisi