Arsa Payı Nedir?

 Kat Mülkiyeti kanuna bağlı olarak hak sahiplerine bağımsız bölüm başı üzerinden verilen pay arsa payı olarak ifade edilir.

Kat irtifakı ya da kat mülkiyeti üzerinden ele alınır ve belli hesaplama doğrultusunda gerçekleşir.

Yapılan hesaplama mutlaka kat mülkiyeti kanuna göre uygulanır.

Böylece gayrimenkulün metrekaresine uygun şekilde hak sahibi düşen arsa payı ortaya çıkarılır.

İyi Bir Emlak İlanı Nasıl Olmalı? İyi Bir Emlak İlanı Nasıl Olmalı?

Bu da maddi olarak öne çıkar ve kişinin hem maddi kaynağı hem de duruma göre yapacağı ödemeler noktasında ele alınır.

 Arsa Payı Nasıl Hesaplanır?

 Ana taşınmazın metrekaresinin öncelikle hesabı yapılır. Daha sonra bağımsız bölümlerin metre karesi ile beraber paylaşım gerçekleşir.

Bu bölümlerin metrekaresine uygun şekilde hak sahiplerine paylaşım yapılır. Paylaşımlar bir bütün olarak taşınmazın yüzde hesaplaması ile birlikte gerçekleşmektedir.

Yani gayrimenkulün metrekaresi ile birlikte, taşınmaz üzerindeki pay sahipleri bağlamında işlem ele alınır.

Özellikle başımızda bulunan daire sayısına uygun biçimde ve belli başlı kriter doğrultusunda hesaplama yüz defasında yapılır.

Bu bağlamda metrekareye uygun biçimde hesaplarından gerçekleştiğini söylemek gerekir.

 Arsa Payı Hesaplama Nasıl Yapılır (Dükkan, Apartman, Mimari Proje Ve Tapuda)

 Apartman üzerinden ele alındığı vakit arsa payı metrekareye bağlı olarak hesaplanır.

Bu doğrultuda 1.000 metrekare miktarı ele alınır ve taşınmaz üzerindeki daire sayısına uygun biçimde İşlem yapılır.

Böylece apartman çevresindeki hak sahibine uygun biçimde pay verilir.

Tapuda yer almış olan toplam metrekare cinsi üzerinden, toplam bölümden kişiye düşen pay dükkan dahilinde ele alınır.

Elde edilen sayının bölüm değeri eşliğinde çarpım işlemi ile beraber hak sahibine tapuda üzerinden paylaşım gerçekleşir.

Söz konusu mimari projeler olduğu zaman bu konuda hisse ve yüzölçümü üzerinden arsa payı paylaşımı gerçekleşmektedir.

Böylece toplamda 2 metrekare kapsamında daire sayısına bölüm ile beraber, mimari proje dahilinde arsa payı değerlendirilir.

Genelde ise bu işten mimari proje ile birlikte, binalar oluşmadan ele alınır ve hesaplanır.

Tapuda belirlenmiş olan toplam metrekare cinsi bu konuda ele alınır. Bu doğru da toplam bölümden kişi başına düşen miktar yüzde ile birlikte hesaplanır.

Bu hesaplama tapuda gerçekleşir ve hak sahibine arsa payı verilir. Genel olarak bu paylaşım bir yüzde hesaplaması üzerinden toplam metrekare cinsinden bölümü eşliğinde uygulanır.

 Arsa Payı Hak Sahibi Üzerinden Hesaplanması

Apartman ya da dükkan ve mimari proje gibi pek çok yapı doğrusunda, arsa payı genel olarak metrekare cinsinden ele alınır.

Taşınmazın toplam metrekaresine bağlı şekilde daire sayısına uygun biçimde bölme işlemi gerçekleşir.

Aynı zamanda kişinin hisse payı ve metrekare sahibi olması üzerinden de bu Hesaplama gerçekleşmektedir.

Ortak içinde hangi taşınmaz ya da hangi proje olursa olsun, hisse ayı ile metrekare sahibi üzerinden bu işlem uygulanır.

Bu işlem aynı zamanda tapuda ya da mimari proje esnasında belirlenebilir. Duruma bağlı olarak yapılan hesaplama değişkenlik gösterebilir.

 Arsa Payı Hesaplama Formülü

Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından arsa payı değeri üzerinden hak sahiplerine düşen alanların büyüklüğü ve metrekare karşılığı şu formül üzerinden hesaplanıyor:

Bir örnek üzerinden açıklamak gerekirse…

Tapuda binanın parseli 1.000 (bin) metrekare, 1.000 metrekare üzerinde 12 bağımsız birim olduğunu varsayalım. 12 no’lu gayrimenkulün tapu senedinde 20/169 arsa payı olduğu yazıyor.

Bu örnekten hareketle arsa payı hesaplanırken şu formül ile ilerleniyor:

1000 metrekare / 169 x 20 = 118,343 metrekare

Elde edilen 118,343 metrekare arsa payı değeri oluyor.

Editör: Türkiye Kulisi