Kat Mülkiyeti Nedir?

Kat mülkiyeti ile ilgili düzenlemeler Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında düzenlenmiştir.

Buna göre; tamamlanmış bir yapının; kat mülkiyeti daire, iş yeri, mağaza ya da depo gibi bölümlerinin yapım amacı doğrultusunda kullanılmaya elverişli olduğunu ve maliklerin kararı ile mülkiyet haklarının ayrılması olarak tanımlanır.

Kat İrtifakı Nedir?

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki; henüz yapılmamış ya da inşaat hâlinde olan bir yapının üzerinde hak iddia edebilmek amacıyla ilgili kişilerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden kat irtifakı tapusu alması gereklidir.

Tanımına yer vermek gerekirse; mülkiyet hakkına sahip olan bireyler bir ya da birden çok yapının bağımsız bölümleri için arsa üzerindeki paylarını belirtmek amacıyla kat irtifakı tapusunu hazırlar.

Söz konusu kat irtifakı tapusunda; ilgili mülkiyet hakkının olduğu taşınmazın niteliği, bulunduğu il, ilçe, mahalle/köy, ada, parsel bilgileri ile arsanın yüzölçümüne ek olarak yapının bağımsız bölüme ilişkin nitelik, bağımsız bölüm numarası, arsa payı, blok/giriş/kat numaraları, taşınmaz numarası, edinme sebebi, eğer mevcut ise işlem bedeli, tescil tarihi ve yevmiye numarası gibi teknik özellikler ile taşınmazın yerine ve öznitelik bilgilerine ulaşılmasını sağlayan yerini gösteren QR kod gibi detaylar, biyometrik fotoğraf bölümü yer almalıdır.

Bu yol ile ilgili hak sahiplerinin elinde proje üzerinde söz sahibi olmalarına imkân sağlayan ve hukuki anlamda bağlayıcılığı olan bir belge bulunmuş olur.

Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Farkı Nedir?

Daha önce de tanımına yer verdiğimiz gibi bir projenin tamamlanmadığı ancak inşaat onayının alındığı durumlarda verilen tapu cinsi kat irtifakı olarak tanımlanır.

Öte yandan kat mülkiyeti ise ilgili kişinin sahip olduğu taşınmazın proje bitiminde, fakat iskân temin edildikten sonra alınabilen tapu çeşidi olarak tanımlanır.

Burada belirtmek gerekir ki; kat mülkiyetinin alınabilmesi için söz konusu proje sonunda müteahhidin bağlı bulunduğu belediyeye iskân belgesi için başvuru yapması gereklidir.

İskan belgesi ilgili projenin inşaat ruhsatı diğer bir deyişle yapı ruhsatı eki olan onaylı mimari projeye, tüm kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde yapıldığını gösteren resmî bir belgedir.

Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Tapusu Arasındaki Farklar Nelerdir?

Öncelikle burada vurgulamak gerekir ki; kat irtifakı ve kat mülkiyeti kavramları temel anlamda mülkiyet hakkını belirten belgeler olsa dahi iki tapu arasında önemli farklar mevcuttur.

Buna göre; kat irtifakı tapusunda söz konusu proje henüz tamamlanmadığı için, ilgili hak sahiplerinin mülkiyeti arsa payı şeklinde belirtilir.

Başka bir deyişle bu demektir ki; söz konusu projenin tamamlanmasının ardından sahip olunan taşınmaz mülk üzerinden belirli bir alan ilgili kişiye pay olarak verilir. Arsa payına bağlı şekilde düzenlenen kat irtifakı tapusu ile ise ilgili kişi inşaatına başlanmamış bir projede hak sahibi olduğunu kanıtlayabilir.

Öte yandan kat mülkiyeti tapusu ise ya da arsa payını değil, söz konusu ana gayrimenkuldeki bağımsız alanları da tanımlayan özel bir mülkiyeti temsil eder.

İyi Bir Emlak İlanı Nasıl Olmalı? İyi Bir Emlak İlanı Nasıl Olmalı?

Bu sebeple söz konusu yapının tamamlanmasının ardından kat mülkiyeti tapusu mutlak suretle alınmış olmalıdır.

Burada vurgulamak gerekir ki sadece kat irtifakı olan bir taşınmazın satın alınmasının ve satılmasının önünde yasal bir engel mevcut değildir fakat kat irtifakı olan söz konusu bu taşınmazın iskân başvurusu henüz yapılmamış ise satın alma işleminden önce uygun denetlemelerin yapılması önemle tavsiye edilir. Bu duruma ek olarak kat irtifaklı daire alımında bankalardan ev kredisi almak daha zor olabilmektedir.

Editör: Türkiye Kulisi