Bu durum, kira ilişkisi içinde çok karşılaşılan bir olay. Ancak yasalarımızda net olarak karşılığını bulabileceğimiz bir çözüm görülmüyor. Onun için muhtelif görüşler var. Mesela benim de katıldığım ve uzun zaman Yargıtay’ın kabul ettiği görüşe göre, yeni malik her türlü hak ve vecibeleri ile bu gayrimenkulü devraldığına göre teminat konusundaki talep hakkını veya iade sorumluluğunu da almıştır.

Bir problem olacak ise bu problem yeni malik ile eski malik arasındadır. Kiracı verdiği teminat ile ilişkisini sürdürür. Ancak bazı kararlarda yeni malikin sorumlu olması için eski malikten teminat bedelini aldığına ve bununla birlikte hak ve borcunu da devralması gerektiği yönünde kararlara rastlanılmıştır.

Şimdi okuyucum kira sözleşmesi mecburen sonlandırıldığı halde teminatını kimden isteyeceğini sorduğuna göre benim önerim ve ağırlıklı görüş olarak düşündüğüm önerim, yeni malikten talep etmesi yönünde olacaktır.

Haksız Çıkarılan Kiracıya Tazminat Hakkı Haksız Çıkarılan Kiracıya Tazminat Hakkı

Zira yeni malik her türlü hak ve sorumluluğu ile birlikte ve kira sözleşmesindeki hükümlerle birlikte bu yeri devralmıştır diyeceğim. Yeni malikin, eski malikten teminat bedelini iade alıp almadığı, aralarındaki sözleşmede böyle bir maddenin var olup olmadığını araştırmak mümkün olmadığı gibi kiracının her el değiştirmede bu konunun peşinde koşması da mümkün değildir.

Editör: Türkiye Kulisi